ติดตาม » ดูดวง » การพลิกดวงชะตา กลับร้ายกลายเป็นดี ให้แคล้วคลาดปลอดภัย!!

การพลิกดวงชะตา กลับร้ายกลายเป็นดี ให้แคล้วคลาดปลอดภัย!!

การพลิกดวงชะตา กลับร้ายกลายเป็นดี ให้แคล้วคลาดปลอดภัยนั้นมีวิธี ก็คือ ให้คำนวณว่าในช่วงนั้นมีดาวอะไรที่กำลังเสวยอายุของคุณอยู่ ซึ่งหมายถึงว่าดาวนั้นกำลังให้คุณ หรือให้โทษแก่เราอย่างไร เช่น ดาวเสาร์กำลังเสวยอายุหรือกำลังให้โทษท่านอยู่ ซึ่งทางโหราศาสตร์ ดาวเสาร์เป็นดาวบาปเคราะห์ใหญ่ ทำให้ต้องเหน็ดเหนื่อย และมักมีเรื่องทุกข์ใจ ผิดหวังบ่อยครั้ง รวมทั้งมักพบปัญหาอุปสรรคอยู่เสมอ วิธีสะเดาะห์เคราะห์ให้นำพระปางนาคปรก นำไปถวายที่วัด และปล่อยปลา ให้ทาน สวดมนต์ ก็จะทำให้เคราะห์ร้ายกลายเป็นดี

เกิดวันอาทิตย์ ดาวที่ให้โทษ ดาวศุกร์ ให้สะเดาะห์เคราะห์ด้วยพระปาง ปางรำพึง ปล่อยปลา 21 ตัว บทสวด ขัดอังคุลิมาละ ปะริตตัง 21 จบ

เกิดวันจันทร์ ดาวที่ให้โทษ ดาวอาทิตย์ ให้สะเดาะห์เคราะห์ด้วยพระปาง ปางถวายเนตรปล่อยปลา 6 ตัว บทสวด โมระ ปะริตตัง 6 จบ

เกิดวันอังคาร ดาวที่ให้โทษ ดาวจันทร์ให้สะเดาะห์เคราะห์ด้วยพระปาง ปางห้ามญาติปล่อยปลา 15 ตัว บทสวด อะภะยะ ปะริตตัง 15 จบ

เกิดวันพุธ ดาวทโทษ ดาวอังคารให้สะเดาะห์เคราะห์ด้วยพระปาง ปางไสยยาสน์ ปล่อยปลา 8 ตัว บทสวด กะระณียะ เมตตะสุตตัง 8 จบ

เกิดวันพฤหัสบดี ดาวที่ให้โทษ ดาวเสาร์ ให้สะเดาะห์เคราะห์ด้วยพระปาง ปางนาคปรก ปล่อยปลา 10 ตัว บทสวด อังคุลิมาละ ปะริตตัง 10 จบ

เกิดวันศุกร์ ดาวที่ให้โทษ ดาวราหูให้สะเดาะห์เคราะห์ด้วยพระปาง ปางมารวิชัย ป่าเลไลย์ปล่อยปลา 12 ตัว บทสวด สุริยะ ปะริตตะ ปาโฐ 12 จบ

เกิดวันเสาร์ ดาวที่ให้โทษ ดาวพุธให้สะเดาะห์เคราะห์ด้วยพระปาง ปางอุ้มบาตรปล่อยปลา 17 ตัว บทสวด ขัตขันธะ ปะริตตะคาถา 17 จบ