ติดตาม » ดูดวง » วิธีกราบไหว้บูชา "ผีบ้านผีเรือน" ชีวิตอยู่รอดปลอดภัย เงินทองไหลมาเทมา

วิธีกราบไหว้บูชา "ผีบ้านผีเรือน" ชีวิตอยู่รอดปลอดภัย เงินทองไหลมาเทมา

ผีบ้านผีเรือน เป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งที่ชาวนครไทย (ปัจจุบันคือ อ.นครไทย ตั้งอยู่ใน จ.พิษณุโลก) ได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นระบบครอบครัวที่มีความเคารพยึดมั่นในผู้หลักผู้ใหญ่ สิ่งใดที่ปู่ย่าตายายทำไว้ก็ทำตามต่อกันมา เพราะเชื่อว่าทำแล้วจะทำให้ชีวิตในครอบครัวอยู่ดีมีสุข ชาวนครไทย เรียกผีบ้านผีเรือนว่า ผีพ่อเฒ่าเจ้าเรือน ผีพ่อเฒ่าใหญ่ ผีเหย้าผีเรือน มีลักษณะต่างจากผีทั่วไป คือจะอยู่ในรูปของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ลักษณะรูปร่างจะเหมือนคนปกติ ใส่ชุดไทย เป็นผีบรรพบุรุษที่ตายไป เช่น ปู่ย่าตายาย จะคอยคุ้มครองผู้อยู่อาศัยในบ้าน ผีบ้านคือ ผีประจำหมู่บ้าน ผีเรือนก็คือ ผีประจำเหย้าเรือน และเรียกรวมกันว่าผีบ้านผีเรือน

วิธีการจัดพิธีกรรมเซ่นไหว้ผีบ้านผีเรือน

1. ให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ทำพิธี จึงทำให้ผู้สูงอายุมีความหมายต่อลูกหลานเป็นการให้ความสำคัญแก่ผู้ควรเคารพ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ ความรู้สึกโดดเดี่ยวจึงไม่มี ทำให้ลูกหลานมีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของตน

 

2. การเซ่นไหว้ผีบ้านผีเรือนนี้นิยมกระทำในวันตรุษ วันสารท วันเกิดของบรรพบุรุษ วันเอาข้าวขึ้นยุ้ง วันรับขวัญ โดยมีวิธีการทำ นำหิ้งขนาด 1-2 ฟุต วางของใช้ของบรรพบุรุษ เช่นพระห้อยคอ หนังสือ เสื้อผ้า ฯลฯ

 

ผู้ทำพิธีจะเลือกเอาวันใดวันหนึ่งทำการเซ่นไหว้ บางบ้านจะเซ่นด้วยอาหารคาวหวานที่บรรพบุรุษชอบ บางบ้านเซ่นด้วยหัวหมู ไก่ หมาก พลู ขนม บุหรี่ เหล้า ดอกไม้ (นิยมใช้ดอกพุด) บางบ้านจุดตะเกียงบางบ้านจุดเทียน

 

ผู้ทำพิธีจะจุดธูปบอกกล่าวผีบ้านผีเรือนว่า ลูกหลานเอาของ มาเซ่นไหว้เชิญมารับประทาน และขอให้คุ้มครองให้อยู่ดีกินดีและร่ำรวย

 

3.พิธีนี้ชาวนครไทยเชื่อว่าถ้าปีใดไม่ทำพิธีเซ่นไหว้ผีบ้านผีเรือน ผีจะมารบกวนคนในบ้านให้เจ็บป่วย สามี-ภรรยาจะทะเลาะกัน เด็กเล็กร้องให้ทั้งคืน

 

4.ถ้าครอบครัวใดทำพิธีเซ่นไหว้จะมีแต่ความสุขความเจริญ

 

5.กรณีที่บ้านใดมีคนป่วยหรือมีความทุกข์ต้องการให้ผีเรือนมาช่วย ก็อาจเซ่นไหว้ และเมื่อหายทุกข์หรือหายป่วย จะต้องเซ่นไหว้หรือแก้บนตามที่บอกกล่าวผีบ้านผีเรือนไว้

 

หลังจากที่ได้อ่านกันแล้ว ก็ได้ทราบถึงวัฒนธรรมการไหว้ผีบ้านผีเรือนที่จะทำให้คุณมีแต่ความสุข ความเจริญกันไปแล้ว ทั้งนี้ความเชื่อนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ