ติดตาม » ดูดวง » สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วยเสริมธุรกิจ ให้รุ่งโรจน์

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วยเสริมธุรกิจ ให้รุ่งโรจน์

การเสริมดวงธุรกิจสามารถทำได้หลายวิธี โดยเฉพาะเรื่องความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นสิ่งคู่กับการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการหลายท่าน ที่นิยมเสาะหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภาพ หรือ วัตถุมงคล เพื่อมาประดับไว้ในที่ตั้งสำนักงานเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

สักการะบูชาและอธิษฐานจิตให้จะช่วยให้ธุรกิจของตนประสบความสำเร็จ ผู้ประกอบการบางท่านก็โชคดีได้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกกับประเภทธุรกิจที่ทำ แต่ก็ยังมีอีกมากที่ยังไม่รู้ว่าจะต้องบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใด หรือเลือกบูชาถูกต้องหรือไม่ มีบทสวดอธิษฐานอย่างไรให้ถูกต้อง ในนี้จึงจะบอกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ วัตถุมงคล ที่เหมาะสมกับธุรกิจบางชนิดที่ถือว่าเป็นธุรกิจหลักๆของผู้ประกอบการหลายท่าน

1. ธุรกิจร้านอาหาร

ธุรกิจร้านอาหาร รวมทุกธุรกิจที่ทำอาหารเพื่อจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นภัตตาคาร สวนอาหาร ร้านอาหาร รถเข็นขายอาหาร หรือแม้กระทั่งหาบเร่ แผงลอย บ่อยครั้งที่พบเจอการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ถูกต้อง เช่น บูชาพระพรหม หรือเจ้าแม่กวนอิม ในร้านอาหารคาว ตามที่ทราบว่า สององค์นี้กินเจ การที่ประกอบอาหารด้วยเนื้อสัตว์ จึงไม่ถูกต้อง ธุรกิจร้านอาหาร ควรบูชา ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ หรือที่เรานิยมเรียกพระองค์ท่านว่า เสด็จพ่อ ร.๕ โดยเฉพาะภาพที่พระองค์ท่านทรงประกอบอาหารแบบพ่อครัวหัวป่าก์ หากท่านทำธุรกิจอาหาร กราบไหว้พระองค์ท่านก็เชื่อว่าจะประสพความสำเร็จ ค้าขายเจริญรุ่งโรจน์

คาถาบูชาล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ : พระสะยาม มินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ฯ?

2. ธุรกิจก่อสร้าง

ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจที่มีเกิด มีดับตลอดเวลา มีคนร่ำรวยจากธุรกิจก็มากมาย มีคนล้มเหลว เป็นหนี้จากธุรกิจก็ไม่น้อย สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับธุรกิจก่อสร้าง มี สองแนวความเชื่อ หากยึดหลักความเชื่อแบบไทย ก็จะบูชา พระวิษณุกรรม คนที่เรียนจบสายช่าง มักบูชา พระวิษณุกรรม ถือเป็นพระอาจารย์ใหญ่ของเหล่าบรรดาช่างทั้งหลาย

คาถาบูชาพระวิษณุกรรม : โอม นะโม วิษณุกรรม นะมะ ภะวันตุเม ทุติยัมปิ นะโม วิษณุกรรม นะมะ ภะวันตุเม ตะติยัมปิ พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตะตัญจะ มหาลาโภ ฯ

นอกจากนี้หากยึดตามหลักของชาวอินเดีย ก็มีความเชื่อว่า ธุรกิจก่อสร้างสามารถ บูชา หนุมาน หากแต่หนุมานที่ว่านี้ คนละชนิดกับหนุมานของไทย เป็นหนุมานอินเดีย มีความเชื่อว่า เป็นอวตารภาคหนึ่งของพระศิวะ เชื่อว่าหนุมานมีพละกำลังมาก สามารถสร้างถนนได้ จากเรื่อมรามเกียรติ์นั่นเอง

คาถาบูชาหนุมาน : โอม เจ หนุมา นะ กี เจ หนุมานของอินเดีย กินเจ จึงควรบูชาด้วยผลไม้ หรืออาหารเจ และมักนิยมบูชาในวันอังคาร

3. ธุรกิจค้าขายเสื้อผ้า

ธุรกิจค้าขายเสื้อผ้า ธุรกิจที่มีผู้ประกอบการกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้ตัดเย็บ ผู้จำหน่าย ปัจจุบัน เสื้อผ้าไม่ได้เป็นเพียงแค่ปัจจัย 4ที่มีความจำเป็น แต่เสื้อผ้า ได้กลายเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย ที่สามารถสร้างเม็ดเงินได้อย่างมหาศาล ธุรกิจค้าขายเสื้อผ้า ควรบูชาเทพนารี เทพผู้หญิงที่บันดาลความร่ำรวย ธุรกิจค้าขายเสื้อผ้า ควรบูชา พระลักษมี เทพนารีผู้มีความงดงาม ผู้ประทานความร่ำรวย

คาถาบูชาพระลักษมี : โอม ศรี มหาลักษมี เจ นะ มะ ฮา ควรบูชาพระแม่ด้วยเครื่องหอม