ติดตาม » ดูดวง » ปล่อยสัตว์ ปรับดวง แก้เคราะห์กรรม

ปล่อยสัตว์ ปรับดวง แก้เคราะห์กรรม

1. สัตว์ที่นำไปปล่อยควรเป็นสัตว์ที่ชะตากำลังจะขาด เช่น สัตว์ที่เขาจับไปขายตามตลาด หรือกำลังถูกนำไปฆ่า เพราะจะมีอานิสงฆ์มากกว่าสัตว์ทั่วไป

2. สถานที่ปล่อยสัตว์ ควรเลือกสถานที่ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสบาย สัตว์น้ำ เช่น ปลา หอย เต่า ควรปล่อยในแม่น้ำ หรือแหล่งน้ำใหญ่ มีน้ำตลอดปี

3. ขณะที่ปล่อยควรปล่อยด้วยจิตเมตตาจริงๆ ไม่ใช่สักแต่ว่าปล่อย ไม่โยนหรือขว้างให้สัตว์ตกใจหรือได้รับบาดเจ็บ

4. ถ้าปล่อยในวัดหรือในสถานที่ที่เป็นเขตอภัยทานได้ก็จะดี เพราะสัตว์จะได้ปลอดภัย แต่ทั้งนี้ต้องดูด้วยว่าสถานที่นั้นแออัดหรือไม่ เพราะในวัดหรือเขตอภัยทานบางที่อาจจะคับแคบ ไม่เหมาะแก่การดำรงชีพของสัตว์ ยึดหลักง่่ายๆ คือ สะอาด ปลอดภัย และสัตว์สามารถดำรงชีพอยู่ได้

5. เมื่อปล่อยสัตว์ชนิดใดแล้ว ควรงดเว้นจากการกินเนื้อสัตว์ชนิดนั้นตลอดชีวิต

6. ควรปล่อยให้ลงท้ายด้วยเลข 9 หรือตามกำลังทรัพย์ที่สะดวก ถ้ามีเคราะห์หนักอยากปล่อยปลาเท่าอายุ เช่น 30 ก็สามารถทยอยปล่อยให้ครบจำนวน 30 ใน 1 เดือนก็ได้

 

ชนืดสัตว์ที่ปล่อยและอานิสงค์จากการปล่อย

- ปลาชนิดใดก็ได้ จุดประสงค์เพื่อสะเดาะเคราะห์ปรับดวงให้ดีขึ้น

- ปลาช่อน จุดประสงค์เพื่อสะเดาะเคราะห์ปรับดวงให้หมดเคราะห์หมดภัย

- ปลาไหล จุดประสงค์เพื่อสะเดาะเคราะห์เพื่อให้ทุกอย่างราบรื่น ลื่นไหล พ้นจากอุปสรรค

- ปลาสวาย จุดประสงค์เพื่อเสริมดวง เสริมบารมี ขอความสำเร็จ ขอโชค ขอลาภ

- เต่า จุดประสงค์เพื่อสะเดาะเคราะห์ ขอให้คนที่เจ็บป่วยหายวันหายคืน และมีอายุยืนยาวต่อไป

- หอยขม จดประสงค์เพื่อสะเดาะเคราะห์ ขอให้หมดทุกข์หมดโศก ขอให้เรื่องขมขื่นชอกช้ำใจบรรเทาและลบเลือนสิ้นไปในเร็ววัน

- นก จุดประสงค์เพื่อสะเดาะเคราห์ ขอให้มีความสุข ความเจริญ ทำสิ่งใดให้โชคดี และพ้นจากทุกข์ภัยต่าง ๆ

- กบ จดประสงค์เพื่อสะเดาะเคราะห์ ตัดเวรตัดกรรมจากเจ้ากรรมนายเวร

- ตะพาบ จุดประสงค์เพื่อสะเดาะเคราะห์ ศัตรู อุปสรรค์ พ้ายแพ้รายคาบ อายุยืน

- หอยโข่ง จุดประสงค์เพื่อเสริมดวง ได้ตำแหน่ง หนทางโล่งโปร่ง

- ปลาไน จุดประสงค์เพื่อเสริมดวง เสริมบารมี ได้เป็นเจ้าคนนายคน

- ปลาราหู จุดประสงค์เพื่อสะเดาะเคราะห์ ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย

- ปลาจะละเม็ด จุดประสงค์เพื่อเสริมดวง เสริมงาน เงิน เต็มเม็ดเต็มหน่วย

- ปลาดุกเผือก จุดประสงค์เพื่อเสริมดวง เสริมมงคล

- ปลาดุก จุดประสงค์เพื่อสะเดาะเคราะห์ปรับดวง คู่แข่งพ่ายแพ้ราบคาบ

- ปลาหมอ จุดประสงค์เพื่อเสริมดวง สุขภายแข็งแรง

- ปลาบู่ จุดประสงค์เพื่อสะเดาะเคราะห์ อุทิศบุญ ทดแทนบุญคุณ

- ปลาขาว จุดประสงค์เพื่อเสริมดวง บังเกิดโชคลาภ

- ปลานิล จุดประสงค์เพื่อเสริมดวง ทรัพย์สินเพิ่มพูน

 

คำอธิษฐานในการปล่อยสัตว์

"ข้าพเจ้าขอปล่อยท่านทั้งหลายเหล่านี้ให้เป็นอิสระ ข้าพเจ้าให้ชีวิตแก่ท่านทั้งหลายเหล่านี้ ข้าพเจ้าได้ให้ความเป็นอิสระแก่ท่านเหล่านี้ ข้าพเจ้าช่วยท่านทั้งหลายเหล่านี้ให้พ้นจากความทุกข์เดือดร้อน พ้นจากการถูกเขาประหาร ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำให้แก่ท่านในครั้งนี้ จงเป็นเครื่องอโหสิแก่กัน อย่าได้ถือโทษโกรธเคืองต่อไป ขอท่านทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อข้าพเจ้าปล่อยท่านไปให้เป็นอิสระแล้ว จงไปบอกพวกของท่านที่ทนทุกข์ทรมานอยู่ถึงส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้ แล้วขออุทิศกุศลทั้งหมดที่ทำไปแล้วให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น จงเป็นผู้พ้นจากความทุกข์เดือดร้อนทั้งปวง และจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด"

 

หมายเหตุ : ควรปล่อยสัตว์ลงในที่ที่สัตว์นั้น ๆ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ เช่น ปลาปล่อยในแม่น้ำลำคลอง ส่วนเต่ามาสามารถอยู่ในที่ที่น้ำไหลและมีคลื่นแรง

 

คาถาปล่อยสัตว์

คัจเฉวะโข ตะวัง ตะระมานานะรูโป มา ตัง อะมิตตา ปุนะ อัคคะ เหสุง ทุกโข หิ ลุทโทหิ ปุมา สะมาคะโม อัทสะนัง โภชะปุตตานัง คัจฉะฯ

(เวลาซื้อสัตว์ปล่อย ไม่ต้องต่อราคา)