ติดตาม » ดูดวง » วิธีสะเดาะเคราะห์ การทำบุญรับอายุ พร้อมบทสวดอธิษฐาน

วิธีสะเดาะเคราะห์ การทำบุญรับอายุ พร้อมบทสวดอธิษฐาน

ท่านที่มีอายุลงท้ายด้วยตัวเลข ๓ ๕ ๖ ๙ เช่น ๑๙, ๒๓, ๒๕, ๒๖, ๒๙, ๓๓, ๓๕, ๓๖, ๓๙ จนถึง ๑๐๙ ปี

 

ให้เตรียม เช่น พระเงิน พระทอง อย่างละ ๑ องค์ พร้อมดอกไม้ ธูป เทียน ข้าว อาหารคาวหวาน จัดของเสร็จแล้ว ให้ถวายของทั้งหมดไว้ที่หิ้งบูชา ก่อนใส่บาตร จุดธูป ๓ ดอก ตั้งนะโม ๓ จบ ?ลูกขอบูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง ลูกใส่บาตรพระเงิน พระทองในวันนี้ ขอสะเดาะเคราะห์แก้กรรม หรือต้อนรับอายุ ๒๕ ปี หรือ? หนักให้เป็นเบา? แล้วปักธูปกราบ ๓ ครั้ง จึงลาเอาของทั้งหมดไปใส่บาตร เสร็จแล้วให้รีบกรวดน้ำทันที

 

กรวดน้ำ ตั้งนะโม ๓ จบ กุศลผลบุญที่ทำบุญใส่บาตรพระเงิน พระทองในวันนี้ ขอให้พระแม่ธรณีมาเป็นทิพย์พยาน ลูกทำบุญรับอายุ ปี หนักให้เป็นเบา ขอให้ลูกโชคดีตลอดไป

 

ควรแผ่เมตตาให้สัตว์เล็กน้อยใหญ่ด้วย เพราะเราอาจเคยเหยียบมด ยุง แมลง โดยไม่ได้ตั้งใจ การแผ่เมตตาให้กับทั้งจักรวาล เป็นการรวมบุญกุศลของท่านเอง บุญกุศลนั้นถ้าเรายิ่งให้จะยิ่งได้รับ ดังนั้นเราจึงควรพึงเป็นผู้ให้

 

การต่ออายุให้ตนเอง ทำได้โดยการจัดสร้างพระประธานองค์ใหญ่ เพื่อส่งดวงวิญญาณของเจ้ากรรมนายเวรที่กำลังตามเราอยู่ และรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรในทุกชาติภพด้วย

 

เวลาเจ็บป่วยทรมานมากๆ ให้ขอขมากับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย โดยให้จุดธูปกลางแจ้ง ๓ ดอก ?ตั้งนโม ๓ จบ? แล้วว่า

 

?ข้าพเจ้าขอขมากรรมเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดทั้งหลายทุกภพทุกชาติ ข้าพเจ้าจะสร้างพระและทำบุญเลี้ยงพระด้วยอาหารคาวหวาน เพื่อส่งดวงวิญญาณให้ไปเกิด ขอให้อโหสิกรรมให้ขาดจากกันเดี๋ยวนี้ ขอให้หายเจ็บป่วย หายจากโรคภัย และต่ออายุขัย?

 

ภาวนาสั้นๆ อะไรก็ได้ นะโมพุทธายะ (พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์) ท่านจะมาช่วยส่งพลังบุญให้เจ้ากรรมนายเวร ถ้ามีจิตศรัทธาแรงกล้า ถวายชีวิตกับพระพุทธศาสนาได้ จะได้ผลเร็วกว่าที่คิดคาดไว้ แล้วให้เป็นคนมีสัจจะ หมั่นให้ทาน มีศีล ๕ ภาวนา (สวดมนต์) เสมอๆ ผู้นั้นจะสมหวังทุกประการ