ติดตาม » ดูดวง » คาถาเดินทางไกล สวดภาวนาขอพรให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย

คาถาเดินทางไกล สวดภาวนาขอพรให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย

ใกล้ช่วงวันหยุดยาวแบบนี้หลายๆ ท่านคงมีแผนการเดินทางกลับบ้านไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ หรือพาครอบครัวไปพักผ่อนในวันหยุดยาว วันนี้เราจึงขอนำ "คาถาเดินทางไกล" ใช้สำหรับขอพรให้เดินทางปลอดภัย โดยภาวนาก่อนออกเดินทางไกลจะช่วยให้ปลอดภัยและสำเร็จในจุดมุ่งหมายปลายทาง ท่านที่ต้องเดินทางไกลขอพรพระให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

มะติ ยาเต มะเต ยาติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา มะติยาโน มะโนยาติ มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติ มะติจะลัง

ใช้ภาวนาก่อนออกเดินทางไกลจะช่วยให้ปลอดภัยและสำเร็จในจุดมุ่งหมายปลายทาง

"อิติปิโส ภควา ยาตรายามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ"

(ท่อง 3 จบ)

แล้วขอพรพระให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ