ติดตาม » วาไรตี้ » 5 คำสอนที่คนจีนสอนลูกหลานสืบต่อกันมา จากเสื่อผืนหมอนใบกลายเป็นเศรษฐีได้

5 คำสอนที่คนจีนสอนลูกหลานสืบต่อกันมา จากเสื่อผืนหมอนใบกลายเป็นเศรษฐีได้

คำสอนคนจีน คนจีนสอนลูกหลานสืบต่อกันมาว่าให้ "ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน กตัญญู" จึงทำให้สร้างธุรกิจจากเสื่อผืนหมอนใบได้ และมีการสอนข้อห้ามที่ไม่ควรพูดคำ 5 คำนี้

1. "ยาก" พอพูดคำว่ายาก จะเป็น การบล็อคความสามารถทันที

2. "ทำไม่ได้" จะเป็นการขับไล่ตัว จากสิ่งที่ทำ หรือปิดกั้นการเรียนรู้

3. "ท้อ" เพราะเพียงคำนี้ผุดขึ้น พลังทั้งมวลทั้งร่างกายและจิตใจ จะถดถอยสูญสิ้น

4. "ขี้เกียจ" ไม่ควรแม้แต่ พูดเล่น เพราะจะทำให้สร้างความไม่รับผิดชอบ

5. "เหนื่อย" พอพูดคำนี้ออกมา ร่างกาย ก็จะตอบสนองด้วยการอ่อนแอลงทันที

 

นี่เป็นหลักจิตวิทยา ( Psychology ) ที่ถูกต้องมากที่สุด สำหรับคนเรา ทุกคน และตรงกับหลักพุทธศาสนาที่กล่าวไว้ว่า

" จิ ต เ ป็ น น า ย..ก า ย เ ป็ น บ่ า ว "