ติดตาม » ดูดวง » เคล็ดลับเกี่ยวกับการตั้งทิศพระพุทธรูป ต้องตั้งทิศไหนถึงจะรวย!!

เคล็ดลับเกี่ยวกับการตั้งทิศพระพุทธรูป ต้องตั้งทิศไหนถึงจะรวย!!

หลายคนที่ไม่เคยสนใจกับการตั้งพระพุทธรูปว่า ต้องตั้งทิศไหนถึงจะรวย หรือเจริญรุ่งเรือง วันนี้เราจึงมีเกร็ดเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับการตั้งทิศของพระพุทธรูปมาฝากค่ะ ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลค่ะ

1.ตั้งพระพุทธรูปหันนพระพักตร์ไปทางทิศอีสาน หรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกว่า ทิศเศรษฐี จะประกอบการค้าใดๆก็ร่ำรายเฟื่องฟู จะประกอบการงานใดๆก็ล้วนเจริญรุ่งเรือง

2.ตั้งพระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางทิศบูรพาหรือทิศตะวันออก เรียกว่า ทิศราชา จะประกอบการงานใหญ่โตใดๆ ย่อมประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย

3.ตั้งพระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางทิศอาคเนย์หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ เรียกว่า ทิศปฐม จะปะกอบการงานใดๆ ไม่ค่อยดี ไม่ค่อยมีลาภผล ชีวิตตกต่ำ แต่พอมีกินมีใช้

4.ตั้งพระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางทิศทักษิณหรือทิศใต้ เรียกว่าทิศ จัณฑาล จะประกอบการงานใดๆ ก็ยากลำบากกาย ผลประโยชน์ที่ได้ไม่คุ้มการลงทุนลงแรง

5.ตั้งพระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางทิศหรดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ เรียกว่า ทิศวิปฏิสารจะประกอบการใดๆ ก็มักนำความเดือดร้อนมาสู่ครอบครัวและเพื่อนบ้านใกล้เคียง

6.ตั้งพระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางทิศประจิมหรือทิศตะวันตก เรียกว่าทิศกาลกิณี จะทำงานใดๆ ก็เกิดลังเลใจ ไม่เป็นมงคล ให้ระวังภัยร้ายแรงด้วยประการต่างๆ

7.ตั้งพระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เรียกว่า ทิศอุทธัจจะ จะทำงานใดๆ ผลงานไม่เป็นที่แน่นอน เรรวนไม่ได้เรื่อง ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน

8.ตั้งพระพุทธรุปหันพระพักตร์ไปทางทิศอุดรหรือทิศเหนือ เรียกว่า ทิศมัชฌิมาปฏิปทา จะทำงานใดๆ ผลจากจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ไม่ดีไม่ชั่ว ไม่สูงไม่ต่ำ

หลังจากอ่านคอลัมน์นี้แล้ว ท่านลองไปปรับเปลี่ยนทิศของพระพุทธรูปที่ท่านตั้งไว้แต่แรกเปลี่ยนไปตามนี้เผื่อบางทีความ ร่ำรวย-รุ่งเรือง จะมาเยือนโดยไม่รู้ตัวค่ะ