ติดตาม » ดูดวง » ดูไว้คนที่ดวงตก!! หลวงพ่อจรัญ แนะนำวิธีแก้กรรม/ลดกรรม ด้วยการใส่บาตรให้ถูกวิธี

ดูไว้คนที่ดวงตก!! หลวงพ่อจรัญ แนะนำวิธีแก้กรรม/ลดกรรม ด้วยการใส่บาตรให้ถูกวิธี

1. ก่อนใส่บาตร ให้จุดธูปไหว้กลางแจ้ง จำนวน 3 ดอก เพื่อเป็นการขอขมา ให้ว่าด้วยนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า ข้าพเจ้าขอขมากรรม ต่อเจ้ากรรมนายเวร ศัตรู หมู่มาร หมู่พาล ทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิกรรม ให้ขาดจากกัน"

2.หลังจากใส่บาตรเสร็จ ให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า กุศลที่ได้ทำแล้วขอถวายแด่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์ ขอให้ทุกพระองค์ นำส่งบุญให้ข้าพเจ้า มีเดช ปัญญา โภคะ ขอให้สมหวัง สมปรารถนาทุกเรื่อง ขอให้มีบุญบารมีบุญวาสนา ที่เคยทำมา จากทุกภพทุกชาติ และขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร ศัตรูหมู่มารหมู่พาล (เอ่ยชื่อได้ยิ่งดี) ให้อโหสิกรรมขาดจากกัน ด้วยเทอญและ ขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้าด้วย"

3.หากทำบุญด้วยข้าวสาร เป็นกระสอบ หรือ ดิน ให้ท่านอธิษฐานว่า ผลบุญที่ข้าพเจ้าทำนี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวย เหมือนเม็ดข้าวสาร เม็ดทราย เจ้ากรรมนายเวรขอให้ได้รับและขอให้อโหสิกรรมจากกันด้วย ขอให้ข้าพเจ้า มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง พบแต่ ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูด้วยเทอญ

4. สำหรับคนที่ดวงตก ต้องหมั่นแผ่บุญ ให้ตัวเองมากๆ เพราะ บางคนแผ่ให้ผุ้อื่นจนลืมตัวเอง ต้องมีบุญบารมีแกร่งกล้าจึงจะช่วยผู้อื่นได้ แนะนำให้สวดอิติปิโส ให้มากกว่าอายุ 1 จบฝึกปฏิบัติธรรม วิปัสสนา จะได้ผลเร็ว และควรแผ่เมตตาวันละ 10?30 ครั้ง หลวงพ่อจรัญแนะนำว่า ถ้ากรวดน้ำให้กรวดลงดินทุกครั้ง ให้ฝึกอธิษฐานจิต แผ่เมตตา ออกจาก ลิ้นปี่แล้วอุทิศส่วนกุศล จากจักระ 6 กรรมของแต่ละคนแต่ต่างกันออกไป บางคนป่วยบ่อย บางคนตกงานบ่อย บางคนทำมาหากินไม่สะดวก กรรมนี้ตามมาหลายภพ ทำให้เราเกิดมาแตกต่างกัน อย่างเพิ่งท้อแท้ สิ้นหวัง ทำได้หลายวิธีดังนี้

การที่เราทำความดีทุกครั้ง ไม่ว่าเป็นการใส่บาตร หรือการถือศีล การให้กำลังใจคนอื่น การสนทนาธรรม การให้ธรรมทาน การร่วมบริจาค หนังสือธรรมะ ชี้แนะแนวทาง แก้ไขปัญหาชีวิต ให้กับผู้สิ้นหวัง การกวาดห้องพระ ตั้งน้ำเปล่าให้กับหิ้งพระพุทธ ฯลฯ ทั้งหมดนี้ที่กล่าวมา ล้วนเป็นกุศลทั้งนั้น

แนะนำให้ ตั้ง นะโม 3 จบ กล่าวชื่อตัวเอง วันเดือนปีเกิด และบอกว่า ข้าพเจ้าขอตั้งจิตถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกที่ปกปักรักษาลูกอยู่ วันนี้ลูกตั้งจิตถวายบุญกุศลนี้ แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกๆ พระองค์ ขอให้ผลบุญส่งให้ลูกเจริญก้าวหน้าขึ้น ทั้งหน้าที่การงาน ความรัก และขออุทิศบุญกุศลนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติและรวมถึงวิญญาณที่ตามมา ทุกผู้ทุกคน มารับมหากุศลนี้"

หมายเหตุ

การตั้ง ไหว้นะโม 3 จบนั้น เพื่อขอ ให้พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระประธานเปิด 3 ภพ สวรรค์ มนุษย์ และนรก เปิดทาง ให้ไปถึงเจ้ากรรมนายเวรโดยเร็ว และให้อโหสิกรรม และให้กรวดน้ำลงดินทุกครั้ง

ปัญญาทางโลก ทุกคนล้วนมีอยู่แล้ว แต่อย่าขาดปัญญาทางธรรม จิตสัมผัสผิดชอบชั่วดี หากรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ จะประสบความสำเร็จทุกอย่าง เพราะบุญ คือขุมทรัพย์ ลาภยศจะตามมาเอง

กรรมเวร สามารถแก้ไขโดย การขอขมา และส่งวิญญาณ ด้วยพระสะดุ้งมาร เป็นการต่อชะตา หากกรรมใดได้รับการโหสิกรรม กรรมนั้นจะลดเบาลง สังเกตุจากตัวเรา ว่าชีวิตจะดีขึ้น