ติดตาม » ดูดวง » ลักษณะของคู่แท้ตามหลักพุทธศาสนา คบกันเเล้วชีวิตดีงาม-คู่กันทุกภพชาติ

ลักษณะของคู่แท้ตามหลักพุทธศาสนา คบกันเเล้วชีวิตดีงาม-คู่กันทุกภพชาติ

ในชีวิตของคนที่โหยหาความรัก คงอยากจะเจอคู่แท้สักที แต่จนแล้วจนเล่า เขาคนนั้นก็ไม่มาสักที ผู้หญิงหรือผู้ชายที่รอการมาของคู่แท้ อาจจะมีความรักและแต่งงานเมื่ออายุเยอะแล้วก็ได้ แต่เชื่อเถอะเขาจะมาพบคุณในช่วงเวลาที่เหมาะสม ส่วนคนที่ไม่ใช่ก็จะถูกเหวี่ยงออกไปเอง

 

ในสมัยพุทธกาล มีเรื่องเล่าถึงพลังปุพเพสันนิวาสอยู่หลายเรื่อง พลังของปุพเพสันนิวาสดังกล่าวได้เคยทำให้เศรษฐีต้องเลือกแต่งกับยาจก, กษัตริย์แต่งกับไพร่หรือคนป่าคนดอย, อาจารย์แต่งกับศิษย์, ลูกสาวเศรษฐีแต่งกับมหาโจร, ฯลฯ ชีวิตแต่งงานด้วยความรักเป็นความสุขของคนๆนั้นทั้งชีวิต อานุภาพจึงรุนแรง เมื่อความรักเกิดแล้ว ก็ไม่มีพรมแดนใดๆ มาขวางกั้นได้ เป็นข้อยกเว้นที่ทุกชาติก็เคยมีกันทั้งนั้น เเต่ลักษณะคู่เเท้ตามหลักพระพุทธศาสนาที่นำพาชีวิตให้ดีงามนั้น ต้องประกอบด้วย 4 สม ได้แก่

ศรัทธาสมกัน คือ นับถือศาสนา เคารพบูชาและเชื่อมั่นในสิ่งเดียวกัน มีความคิด ความสนใจ และรสนิยมใกล้เคียงกัน

ศีลสมกัน คือ ได้รับการอบรมมาให้มีศีลธรรมความประพฤติ และกิริยามารยาทที่สอดคล้องกัน

จาคะสมกัน คือ มีใจที่กว้างพอๆ กัน พร้อมจะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นในระดับที่เสมอกัน

ปัญญาสมกัน คือ มีสามัญสำนึก ความคิด ความอ่าน และภูมิจิตภูมิธรรมในระดับที่ใกล้ๆ กัน

 

หากคู่รักปฏิบัติตัวให้ "สม"  กันทั้งสี่ด้านอย่างเสมอต้นเสมอปลายแล้ว การจะได้เป็นคู่แท้กันไปทุกภพทุกชาติเป็นเรื่องที่ไม่ต้องสงสัย