ติดตาม » วาไรตี้ » ทำไมคนเราจึงฝัน เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการฝัน ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน

ทำไมคนเราจึงฝัน เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการฝัน ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน

ความฝันเกิดจากอะไร

เพราะธาตุไม่ปกติ (ธาตุพิการ) ความฝันแบบนี้เป็นเพราะกายไม่ปกติ ใจไม่ปกติ กายใจของผู้ฝันจึงมีอันเกิดขึ้นมา ซึ่งโดยมากเป็นความฝันร้าย เป็นฝันไม่ค่อยดีเท่าไร จะทำให้เป็นทุกข์ เกิดความกังวล

เพราะมีอารมณ์จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความฝันอย่างนี้เป็นเพราะอารมณ์จิตใจของผู้ฝันได้ผูกพัน กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างมากตลอดเวลา เมื่อหลับไปก็เกิดความฝันในสิ่งนั้น ในเรื่องนั้น ที่ผู้ฝันฝักใฝ่อยู่ หรือได้พบเห็นแล้วจดจำโดยไม่มีวันลืม

เพราะเทวดาบันดาล ความฝันเช่นนี้เป็นเพราะเทวดาผู้ปกปักรักษาคุ้มครองธรรมะ ได้ดลบันดาลให้ผู้ฝันเกิดความฝันไป เพื่อสำแดงแจ้งเหตุการณ์ล่วงหน้า โดยเฉพาะเรื่องมงคล แต่ถ้าเป็นฝันร้ายเรื่องร้ายก็เป็นเหมือนการตักเตือนผู้ฝันให้ระวังภัยและป้องกัน

เพราะอำนาจจิตของผู้ฝันเอง ซึ่งจะเป็นกุศลจิต หรืออกุศลจิตก็ตาม เพื่อบอกเหตุดี หรือเหตุร้ายล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในกาลข้างหน้า

ความฝันแต่ละวัน

ฝันวันอาทิตย์  

ถ้าคุณฝันในคืนวันอาทิตย์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับคนอื่นๆ

ฝันวันจันทร์    

ถ้าคุณฝันในคืนวันจันทร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับญาติหรือเพื่อนฝูงของท่าน

ฝันวันอังคาร  

ถ้าคุณฝันในคืนวันอังคาร ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับพ่อแม่พี่น้องของท่าน

ฝันวันพุธ  

ถ้าคุณฝันในคืนวันพุธ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับ บุตรและภรรยาหรือสามีของท่าน

ฝันวันพฤหัสบดี

ถ้าคุณฝันในคืนวันพฤหัสบดี ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับ ครู อาจารย์ ผู้ที่ให้ความเคารพ

ฝันวันศุกร์  

ถ้าคุณฝันในคืนวันศุกร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับสัตว์เลี้ยงของท่าน

ฝันวันเสาร์

ถ้าคุณฝันในคืนวันเสาร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับตัวท่านเอง

 

เวลาที่คุณชอบฝัน

ฝันตอนกลางวัน

นอกจากจะเป็นการบอกกล่าวของครูบาอาจารย์ ทางไสยศาสตร์ หรือพระภูมิเจ้าที่ ผีบ้าน ผีเรือนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เราเคารพบูชา นับถือ บอกเป็นลางให้เรารู้แล้วก็เป็นความฝันจาก ความรู้สึกนึกคิดเท่านั้น อาจบอกให้รู้ ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเวลาข้างหน้าหรือไม่ก็ได้ ไม่แน่นอน

ฝันตอนหัวค่ำ

นับจากเวลา 18.00-22.00 น. ความฝันนี้ถ้าจะมีความจริงปรากฏขึ้นจะต้องกินเวลานานถึงครึ่งปีหรือแรมปีฝันตอนดึก นับจากเวลา 22.00 น. ล่วงไปแล้ว ถึงเวลา 02.00 น. ความฝันนี้จะมีความจริง ปรากฏขึ้นในเวลา 1-3 เดือนข้างหน้า แน่นอน

ฝันตอนรุ่งสว่าง

นับจากเวลา 02.00 น. ผ่านไปแล้วถึงสว่าง ฝันจะมีความจริงไม่ช้าภายใน 3 วัน และไม่เกิน15 วัน