ติดตาม » ดูดวง » ดวงเสริม ดวงข่ม ของลูกกับพ่อแม่

ดวงเสริม ดวงข่ม ของลูกกับพ่อแม่

เรื่องของดวงวันเกิดของลูกๆ กับพ่อแม่ เป็นเรื่องที่ศึกษาไว้เพื่อประดับความรู้เท่านั้น เพราะถึงแม้ว่าดวงวันเกิดของลูก จะขัดกับวันเกิดของพ่อแม่ แต่ก็ไม่ได้มีผลให้โทษอย่างไร เพียงแต่ทั้งคู่จะมีเรื่องขัดใจกันบ่อยๆ เท่านั้น....รู้ไว้จะได้หาทางปรับตัวให้เข้ากันให้ดียิ่งขึ้น

ถ้าลูกเกิดวันอาทิตย์ "เป็นครุฑ"

จะเป็นมิตรกับพ่อแม่ ที่เกิดวันพฤหัสบดีครุฑกับหนูนั้นส่งเสริมเกื้อหนุนกันดีมากกับวันอื่นๆ ก็พอไปได้

จะเป็นอริกับพ่อแม่ ที่เกิดวันอังคารครุฑกับสิงห์นั้นข่มกัน มักจะชอบเอาชนะกันเสมอ

 

ถ้าลูกเกิดวันจันทร์ "เป็นเสือ"

จะเป็นมิตรกับพ่อแม่ ที่เกิดวันพุธเสือกับสุนัขนั้นเข้าอกเข้าใจ และปรองดองกันดีกับวันอื่นๆ ก็พอไปได้

จะเป็นอริกับพ่อแม่ ที่เกิดวันพฤหัสบดีเสือกับหนูนั้นข่มกัน มักจะทะเลาะเบาะแว้ง ไม่เข้าใจกัน

 

ถ้าลูกเกิดวันอังคาร "เป็นสิงห์"

จะเป็นมิตรกับพ่อแม่ ที่เกิดวันศุกร์สิงห์กับแพะนั้นส่งเสริมกันดี ดูแลกันอย่างดีกับวันอื่นๆ ก็พอไปได้

จะเป็นอริกับพ่อแม่ ที่เกิดวันอาทิตย์สิงห์กับครุฑนั้นข่มกัน ชอบเอาชนะกันเสมอ

 

ถ้าลูกเกิดวันพุธ "เป็นสุนัข"

จะเป็นมิตรกับพ่อแม่ ที่เกิดวันจันทร์สุนัขกับเสือนั้นเข้าอกเข้าใจและปรองดองกันดีกับวันอื่นๆ ก็พอไปได้

จะเป็นอริกับพ่อแม่ ที่เกิดวันศุกร์สุนัขกับแพะนั้นข่มกัน ชอบทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเสมอ

 

ถ้าลูกเกิดวันพฤหัสบดี "เป็นหนู"

จะเป็นมิตรกับพ่อแม่ ที่เกิดวันอาทิตย์หนูกับครุฑนั้นส่งเสริมเกื้อหนุนกันดีมากกับวันอื่นๆ ก็พอไปได้

จะเป็นอริกับพ่อแม่ ที่เกิดวันจันทร์หนูกับเสื้อนั้นข่มกัน มักจะทะเลาะเบาะแว้ง ไม่เข้าใจกัน

 

ถ้าลูกเกิดวันศุกร์ "เป็นแพะ"

จะเป็นมิตรกับพ่อแม่ ที่เกิดวันอังคารแพะกับสิงห์นั้น ส่งเสริมกันดี ดูแลกันอย่างดี กับวันอื่นๆ ก็พอไปได้

จะเป็นอริกับพ่อแม่ ที่เกิดวันพุธแพะกับสุนัขนั้นข่มกัน ชอบทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเสมอ

 

ถ้าลูกเกิดวันเสาร์ "เป็นงู"

จะเป็นมิตรกับพ่อแม่ ที่เกิดวันพุธงูกับสุนัขนั้น ส่งเสริมกันและปรองดองกันดี กับวันอื่นๆ ก็พอไปได้

จะเป็นอริกับพ่อแม่ที่เกิดวันศุกร์งูกับแพะนั้นข่มกัน มักจะคุยกันไม่รู้เรื่อง ความคิดอ่านแตกต่างกันคนละมุม